Dagmar Batthyany

Publicistka, výtvarníčka, naturopat. Vzdelanie: 1984 SPS grafická Bratislava, predtým ĽŠU, súkr. výtvarné štúdium u J. Kollera. T. Bartfaja. B. Mikuša, S. Harangóza, 1984-88 FiF UK Bratislava. Kat. žurnalistiky, odbor reklama u prof. P. Horňáka. Pracuje pod medzinárodne certifikovanou značkou DB design.

1990 založenie BEFARE 777, firma zameraná na celkovú regeneráciu, rekondíciu a ozdravovanie. V súčasnosti je táto náplň realizovaná v Ambulancií Praktik s.r.o. na Podunajskej 25 v Bratislave.

Od r. 1997 sa venuje rôznym typom terapii a spolupracuje so spoločnosťami na vývoj a distribúciu prístrojov zameraných na rekondíciu. Výtvarné diela vystavuje na individ. a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí, najmä ako prezentáciu slov. výtvarného umenia pri UBS. Od roku 2004 sa programovo venuje designu a konštitučnej liečbe s využitím prvkov arterapie.

Jej obrazy sú v stálej expozícii popredných galérií v Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku. Založila prvé ozdravovacize zariadenie neštátneho charakteru na Slovensku.

Publikačná činnosť: články a príspevky do časopisov Harmónia. Readers Digest. EuroTel Revue. Dimenzie a i., spolupráca s vydavateľstvom Ikar, TV, SRo – scenáre detských pásiem, napr. Škriatok sviatok (CD 1996) humoristické pásma Trasľavý Rudo, Ukazovák a niekoľko scenárov pre TV relácie, divadelná hra Kolaps a rovnomenný seriál, kniha TMK spolu s CD rovnakého názvu.